fbpx

面對扁塌髮型,出門前用20秒大改造

呢支意大利有機蓬鬆粉Texture Booster就方便易用。灑在扁塌嘅頭髮上只需要用20秒,簡單兩個步驟就已經出得門口喇,而且唔會令頭髮變得粗糙,就能製造自然柔和嘅蓬鬆感覺 無論你出席重要活動用來set頭,抑或平日出門使用都十分適合。好多客人用完呢支意大利有機蓬鬆粉Texture Booster大讚好用!

Shopping Cart